Hội thảo: Phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững

THƯ NGỎ LẦN II

Viết bài tham dự Hội thảo

“Phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững”

Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ quan điểm: “ Phát triển du lịch trở thành một trong những trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp quan trọng trong tăng cường GRDP của tỉnh”.

Nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các cán bộ trong tỉnh, giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu trao đổi, thảo luận về những vấn đề đặt ra trong việc phát triển ngành du lịch tỉnh nhà, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội thảo: “Phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững”

Từ khi gửi Thư ngỏ lần thứ nhất (30/01/2019) đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 20 bài viết. Để có thêm nhiều ý kiến trao đổi, nâng cao chất lượng của hội thảo, kính mời các nhà khoa học, các cán bộ trong tỉnh, giảng viên tiếp tục viết bài tham luận tham gia Hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận những nội dung chính sau:

 • Điều kiện thực tiễn về tự nhiên, con người Bạc Liêu đối với phát triển kinh tế du lịch;
 • Đặc trưng vận động và hướng phát triển bền vững cho du lịch tỉnh Bạc Liêu;
 • Khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử của tỉnh;
 • Phát triển du lịch bảo đảm quốc phòng an ninh; trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch;
 • Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển du lịch;
 • Vấn đề khởi nghiệp trong phát triển du lịch.
 1. Thời gian và địa điểm
 • Thời gian tổ chức Hội thảo (dự kiến): dời đến ngày 12/4/2019.
 • Địa điểm: tại Hội trường, Cơ sở 2, Trường Đại học Bạc Liêu, Số 112 Lê Duẩn, Phường 1 , TP. Bạc Liêu.
 1. Quy cách viết bài
 • Bài viết được viết bằng tiếng Việt, dài tối đa 10 trang; font chữ Times New Roman; size 13; định dạng lề trên, lề dưới và lề trái: 3cm, lề phải: 2,5cm, cách dòng đơn, cách đoạn là 6pt; tên hình vẽ đặt ở phía dưới, tên bảng biểu đặt ở phía trên và được đánh số thứ tự.
 1. Thời gian gửi bài
 • Bài viết được gửi qua email: huabichthuy1968@gmail.com   từ ngày thông báo đến hết ngày 29 tháng 03 năm 2019.

Để Hội thảo thành công, ghi nhận được nhiều ý kiến tham luận quý báu, Ban tổ chức trân trọng kính mời nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trong và ngoài tỉnh gửi bài tham gia hội thảo.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: ThS Phạm Đình Trí, Phó Trưởng Phòng QLKH&HTQT, email: dinhtri64@yahoo.com.vn hoặc số điện thoại 0949763839.

Trân trọng./.

                             BAN TỔ CHỨC

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*