THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN CẤP CƠ SỞ 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019

         Căn cứ Công văn Số 180/ SGDKHCN-QLKHCN, ngày 11 tháng 3 năm 2019 về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019. Phòng QLKH&HTQT xin thông báo đến CBGV Trường thực hiện xây dựng đề xuất, các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cần lưu ý đáp ứng các yêu cầu về định hướng nghiên cứu sau:

         1 Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:

– Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương;

– Thử nghiệm sản xuất các giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao, đa dạng đối tượng canh tác;

        2 Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ:

– Thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thích hợp phục vụ phát triển ngành mũi nhọn của địa phương;

– Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển làng nghề, cơ sở sản xuất hàng thủ công của địa phương.

         3 Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục và đào tạo:

– Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn trong hoạch định, thực hiện các chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh;

– Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh; ứng dụng, tích hợp các mô hình giải pháp phát triển du lịch; thương mại, dịch vụ của địa phương;

– Đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng học tập, giáo dục và đào tạo; Xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao và tạo bước đột phá cho sự phát triển bền vững.

         4 Lĩnh vực khoa học y, dược:

– Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong khám, chẩn đoán, chữa bệnh, sản phẩm dược liệu, thực phẩm chức năng từ nguồn dược liệu địa phương kết hợp với y học cổ truyền;

– Thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế;

– Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

         Các phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019 (theo các Mẫu 2A1-ĐXNV-ĐTKHCN, Mẫu 2A2-ĐXNV-DASXTN, Mẫu 2A3-ĐXNV-DAKHCN, Mẫu 2A4-ĐXNV-CTKHCN ) của các đơn vị, cá nhân được gửi về Phòng QLKH&HTQT trước ngày 24/5/2019 (Lưu ý: Ngoài văn bản giấy đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi kèm file điện tử qua email: qlkhhtqt@gmail.com)

         Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng nội dung thông báo này.

         Trân trọng!

Nơi nhận:                                                      

               – Các đơn vị trực thuộc Trường;

               – Lưu: Phòng QLKH&HTQT.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

PHẠM ĐÌNH TRÍ

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*