Liên hệ

Ban Biên tập Thông tin khoa học – giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu

Địa chỉ: Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Bạc Liêu,

Cơ sở 1,số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Email: qlkhdhbl@gmail.com

Điện thoại: 02916.500999